Třídíme odpad se Sméťou

Ikona: 

Výchovný projekt s tématikou separace a recyklace odpadů je určen pro žáky ZŠ: zahájen byl ve školním roce 2004/2005. Projekt má vždy 2 kola, jarní a podzimní, každého kola se účastní 5 základních škol v Brně, kde proběhnou besedy na téma separace a recyklace odpadů v 8. třídách, pro žáky I. stupně je přistaveno svozové vozidlo a podána instruktážní prohlídka. Na projektech pracují jednotlivci z tříd, které se do soutěže přihlásily.

Žáci 5. – 9. tříd mají možnost zapojit se do Žákovského projektu písemným nebo tvůrčím způsobem. Témata písemných prací:

  • „ Proč třídím nebo netřídím odpad?“
  • „ Proč třídění odpadu prospívá životnímu prostředí?“
  • „ Co by lidi podpořilo v třídění odpadu?“

Témata tvůrčích projektů – libovolné z oblasti environmentální výchovy.

Vyvrcholením každé části Výchovného projektu, je  vyhlašovací akce, která se koná dvakrát ročně formou zábavného soutěžně -sportovního dopoledne pro zúčastněné školy, vyhodnocuje se 10-15 projektů z každé oblasti, žáci dostanou hodnotné dary, školy bývají odměněny předmětem, usnadňujícím separaci odpadů a výuku ekologické výchovy.

K celému projektu se připojují pravidelně také mateřské školy, které soutěží ve sběru uzávěrů od PET lahví. V každém kole se účastní  asi 20 MŠ v Brně.

Projekt je provázen propagačními materiály – plakáty, které prostřednictvím jednoduchého komiksu ztvárňují problematiku separace a recyklace odpadů.

Celý projekt je podpořen na webové prezentaci společnosti SAKO Brno a.s. testem pro žáky II. stupně a hrou pro žáky I. stupně.

Projekt byl zahájen na jaře roku 2006. V VII. kole soutěže  například nasbíralo 893 děti ze 17. MŠ v Brně a okolí celkem 1752 kg víček. Vítězné školky jsou odměněny hračkami a výtvarnými potřebami. 

Třídíme odpad se sméťou - besedaTřídíme odpad se sméťou - vyhlaseni soutezeTřídíme odpad se sméťou - vitezna skolkaTřídíme odpad se sméťou - beseda pro 8. tridy

Třídíme odpad se sméťou - beseda Třídíme odpad se sméťou - vyhlaseni soutezeTřídíme odpad se sméťou - vitezna skolkaTřídíme odpad se sméťou - beseda pro 8. tridy